<
  
MỚI NHẤT: Ngân

Là một anh chàng đa sầu đa cảm, với lối hành văn nhẹ nhàng, người đọc không chỉ ăn mà nuốt từng câu từng chữ trong truyện của anh. Tất cả những câu truyện nổi bật của Phước Nguyễn đang chờ bạn "đánh chén" đấy


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.