<

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ

[Vụ án có thật] Hai thế kỷ - Chương 94

BÊN DƯỚI ĐẠI SẢNH ĐƯỜNG (P2)

V.D: Hãy để sự thật được khách quan nhất thưa các vị, hãy mời và lắng nghe nhận chứng bởi, chính tôi cũng không tin tưởng trí nhớ của mình và càng không tin rằng trí nhớ đó sẽ trung thực trước tình cảm đang xao động lúc này.

P.Q: Được, hãy mời nhân chứng đầu tiên, Hoàng Minh Tuấn.

Hoàng Minh Tuấn bước ra bằng đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ trước những bậc phụ lão sống lâu như nền văn hoá hủ tục nước nhà, trước một thứ tinh thần luôn lăm le và áp chế lên sức sống và sự trưởng thành của bất kỳ đứa trẻ nào.

H.M.T: Thưa các ngài, các ngài cần biết điều gì?

P.Q: Hãy cho chúng ta biết sự thật.

H.M.T: Tôi không biết sự thật, tôi chỉ có thể cố gắng mô tả những gì mà tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi và tôi cảm nhận.

P.Q: Hãy đọc lời thề rằng những gì anh nói là sự thật.

H.M.T: Tôi sẽ thề trước ai đây?

P.Q: Trước bất cứ những gì mà anh tin rằng nó chi phối lên lòng trung thực của anh.

H.M.T: Vậy tôi xin thề trước bầu trời đầy sao này, tôi sẽ nói đúng những gì tôi thấy bằng những ngôn ngữ trung thực nhất có thể khái quát được thực tại mà tôi là một chứng nhân. Tôi sẽ bị nguyền rủa vào mỗi đêm khi bóng tối phủ đầy tâm hồn tôi, nếu tôi có nửa lòng lung lay mà nói sai đi những gì mình thấy.

P.Q:

(lát bổ sung)

 

Bình luận