<
  
MỚI NHẤT: Chap 11Em trộm nghĩ sao không viết về những ngày tháng em rong ruổi ở xứ người nhỉ . Thế là em lập ra cái thớt này 

 chủ yếu hầu chuyện các thím, và cũng coi như là một cái kho để chứa đựng những kí ức của mình luôn. Em sẽ cố gắng viết chân thật nhất có thể, không gió máy gì, vì nếu gió máy thì đâu còn là nhật kí nữa. Nếu mà nhạt thì là do cuộc đời mình nhạt thôi, nhỉ 


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.