<
  
MỚI NHẤT: Chap 12

Dòng chẩy thời gian vẫn cứ lặng lẽ qua đi. Xóa nhòa mọi sự đớn đau. Ai đang ở dưới nấm mồ sâu kia? Địa ngục trần gian đang hiện hữu quanh đây. Bí ẩn này là gì? Cõi âm ty địa phủ đang bao trùm cả hòn đảo này sao? Tôi không biết nữa.......


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.