<
  Truyện có nội dung 18+ có hơi hướm bạo lực và tình dục, đề nghị các cháu dưới 18t không nên đọc và làm theo . Mỗi ngày tôi sẽ up 1 phần, truyện khá dài, để vào những phần kịch tính nhất tôi xin phép khởi đầu truyện về bản thân trước, và tiếp theo là những câu truyện mà bạn chưa bao giờ hoặc có thể chưa bao giờ được nghe về ngành. Đã hỏi ý các nhân vật trong truyện. Địa điểm được thay đổi. Để truyện logic và thật tế xin phép được dùng từ ngữ thô tục và những sự kiện từ lúc khởi đầu đến thời điểm hiện tại.

Vui lòng sử dụng hastag hoặc cre và chia sẽ để ủng hộ tác giả.


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.