<
  

Một trong những mẩu truyện nhỏ trong " ngành " khi tác giả làm khách sạn. Lại là La Duy nhé mọi người. Tác phẩm mang tên Cô Giáo Đào, mời các bạn cùng thưởng thức


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.