<
  

Cháp đầu có vẽ hơi lững cũng – nhưng từ chap 2 trở đi thì bao hay. Chắc anh em ai cũng từng một lần đi đá phò , hoặc chí ít cũng từng gặp hoặc nghe đến những cô gái làm cái nghề mà xã hội cho là mạt hạng này. Tuy nhiên đó là cái nhìn khinh rẻ của xã hội , ban đầu tôi cũng có suy nghĩ như thế


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.