<
  

Toàn bộ nội dung câu truyện dưới đây đều do tác giả doithayxx hư cấu và tưởng tượng hết. Nếu có bất cứ sự kiện hay nhân vật nào giống hoặc tương tự ngoài đời đều là sự trùng lặp ngẫu nhiên.

Nội dung câu truyện chỉ mang tính giải trí không nhằm mục đích đả kích hay bôi nhọ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.