<
  

Tự Truyện Xã Hội mang tên Thê Giới Ngầm nói về nghề " Xã Hội " ở phía miền Trung. Địa điểm và tên nhân vật được thay đổi để tránh một vài phiền phức.

Vì là truyện xã hội nên ngôn ngữ thô tục, có nội dung bạo lực , đỏ đen và gái . Vì vậy nên cân nhắc trước khi đọc.

Nội dung : Nói về thế giới ngầm , nói về dân làm xã hội , nói về tệ nạn, nói về tất cả mọi thứ gọi tắt là " nghề xã hội ". Tên nhân vật được thay đổi và địa điểm được thay đổi để tránh phiền phức. Vì là truyện có thật nên cần thay đổi vài hoàn cảnh một chút.

Ảnh là nhân vật chính trong truyện. Là idol của Duy, Duy vừa gặp lại anh em cũ ôn lại chuyện xưa, vừa hay là cũng đang muốn viết về xã hội chút.

Từ hôm nay mỗi ngày sẽ là một chương truyện. Her ! . Đĩ và Đời . Thế Giới Ngầm.

2 bộ 18 cộng sẽ dùng từ ngữ xã hội nên cân nhắc trước khi đọc.


Đang có 0 bình luận

Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.